ЗАКОНИ. ДБН.

      ПОРЯДОК
      виконання підготовчих та будівельних робіт
      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про регулювання містобудівної діяльності 
НАКАЗ
Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11
НАКАЗ
Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-11